โรพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการเยี่ยมสำรวจและถอดบทเรียน GREEN&CLEAN Hospital


วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.จันทรา นราตรีกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ ทีมเยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา และ สสจ.นราธิวาส รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อถอดบทเรียนลงหนังสือ เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส