โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ดูปลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้แนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อสม. กแงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดูแลสุขภาพ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร ชุมชนริมคลองแม่น้ำสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงดก-ลก จังหวัดนราธิวาส