นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาลชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ และงานจิตเวช เยี่ยมและประเมินความต้องการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยารักษาโรคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก