ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]