ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบการคัดเลือกได้เป็นลุกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]