ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิ) และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานจ่ายกลาง)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]