โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560


เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน  มีนพ.พรประสิทธิ  จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   นางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช  หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมเข้าฟัง ชมงานวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยภาคเช้ามีพิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ  มีการประกวดนวัตกรรม  พร้อมทั้งรับฟังความรู้ทางวิชาการจากอาจารย์ สุรเดช ศรีอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ จากรพ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ  ” RM  ที่งดงาม ก็ด้วยหัวใจของบุคลากร ”  สลับกับการจับรางวัล และในภาคบ่ายมีการประกวดผลงานเรื่องเล่า   ประเภทoral presentation (HA Non clinic) ที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอในห้อง ประชุมราชพฤกษ์ รพ.สุไหงโก-ลก

การประชุมงานวิชาการในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของรพ.เป็นอย่างยิ่ง ตลอดทั้งการส่งผลงานการประกวดนวัตกรรม    การส่งประกวดเรื่องเล่า    การส่งประกวด oral presentation (HA Non clinic) และการประกวด Photo voice ทั้งคลินิก และชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกวดวิชาการในระดับจังหวัดต่อไป