ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]