ผอ.เลี้ยงขอบคุณ “พลังชาวรพ.สุไหงโก-ลก”


เมื่อวันที่9 พ.ค.2560 เวลา11.30น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  พร้อมรองผอ.ทุกกลุ่มภารกิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่รพ.ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาในการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด เสมอมาตลอดในงบประมาณ2559 เช่น

ระดับประเทศ

*รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2559 (นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก)

*รางวัล ผ่านการรับรองRe-accreditation ครั้งที่4 จากสรพ. (จนท.ทุกคน )

*รางวัลรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรพ.  ระดับที่2 (ทีมIM)

ระดับเขตบริการสุขภาพที่12

*รางวัล “รพ.ดำเนินตามนโยบาย OSC= Quality Service Clean “ดีเด่น (ทีมENV)

*รางวัลอันดับ2 “การรายงานสอบสวนโรคระดับอำเภอ” (ทีมSRRT)

ระดับจังหวัด

*รางวัลที่1 “การรายงานสอบสวนโรคระดับอำเภอ” (ทีมSRRT)

*รางวัล ดีเยี่ยม “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (ทีมปฐมภูมิ,ทีมENV)

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณต่อทีมที่รับรางวัล และชมวิดีทัศน์ในทุกกิจกรรมที่ได้รับรางวัล  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันสลับกับฟังเพลงเพราะๆจากชมรมคนดนตรีของรพ. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.สุไหงโก-ลก จนถึงเวลา14.00น.