โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ หัวหน้าคณะพร้อมทีมผู้ประเมินตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย และเครื่องแพทย์ในโรงพยาบาล และระบบมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ในการลงประเมินระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และระบบงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2560 โดยในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานENV และผลการดำเนินงานในงานสุขศึกษา ของรพ.โดยผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งลงหน้างานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย และในช่วงเวลา14.00น.เป็นการสรุปผลการลงตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก