ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้รับการสอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]