โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมอบรางวัล “คนดีที่ควรยกย่อง” ให้กับนางสาวบุษยา มือลี


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับผู้ป่วย เตียง12ชื่อนางสาวสากียะห์   ดือเลาะ  อายุ39ปี  อยู่บ้านเลขที่32/3 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส   ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง(SLE) ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่ตึกดังกล่าวเป็นเวลา2วัน  และมีนายนัสมิง  ยายา  ผู้เป็นสามีมานอนเฝ้าไข้ตลอดเวลา อาการดีขึ้นแพทย์จึงได้จำหน่ายให้กลับบ้านไปในวันที่ 5มีนาคม 2560  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นมีแม่บ้านประจำวัน จากศูนย์ความสะอาดชื่อนางสาวบุษยา มือลี  ขึ้นปฏิบัติงานในวันดังกล่าว

โดยปกติหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านแล้วจะต้องมีผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำตึก มาเป็นผู้มาเก็บผ้าปูที่นอนปลอกหมอน และทำความสะอาดรอบๆเตียงผู้ป่วย เพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยคนต่อไป   แต่ในวันนั้นทางตึกมีผู้ป่วยจำหน่ายจำนวน6คน  และถ้าเป็นวันหยุดผู้ช่วยเหลือคนไข้  ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายจำนวน2ตึก  ซึ่งในวันนั้นมีผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านทั้ง2ตึกมีจำนวนหลายคน    ด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจเสมอมาของนางสาวบุษยา มือลี  ก็ได้เข้ามาช่วยเก็บเตียงพร้อมทำความสะอาดเตียงที่ผู้ป่วยกลับบ้านในตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง   จนถึงเตียงที่12 ซึงเป็นเตียงที่นางสาวสากียะห์   ดือเลาะ เคยนอนพักอยู่ ขณะกำลังถอดปลอกหมอนออก ก็มีถุงพลาสติกหนาซองหนึ่งหล่นออกมาจากปลอกหมอน โดยไม่ได้มัดหรือผูกปากถุง ทำให้มองเห็นเป็นเงินปึกใหญ่จึงได้นำไปมอบให้หัวหน้าเวรรับทราบ จากนั้นได้ร่วมกันนับเงิน เป็นเงินจำนวน300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากนั้นประมาณ10นาที่นายนัสมิง  ยายา วิ่งเข้ามาในตึกด้วยสีหน้าตื่นตระหนกสอบถามถึงว่า “ ใครเห็นถุงเงินหรือเปล่าซึ่งได้ลืมไว้ที่ในปลอกหมอนผู้ป่วย ”   นางสาวไอเซาะ มะแซ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเวร จึงได้ตรวจสอบบัตรประชาชน และได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวคืนกลับไป(โดยให้นับ และมีญาติของผู้ป่วยเตียงข้างๆเป็นพยานร่วมด้วยซึ่งเขารู้จักเจ้าของเงินเป็นอย่างดีเพราะจะเอาเงินจำนวนนี้มาดาวน์รถแต่ภรรยาเกิดป่วยขึ้นมาก่อน)    และในวันรุ่งขึ้น วันที่6 มี.ค.60นายนัสมิง  ยายา ได้ขึ้นมาที่หน่วยงาน มาขอบคุณและมอบสินน้ำใจแก่นางสาวบุษยา มือลี  จำนวนเงิน500บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งมีญาติผู้ป่วยเตียงข้างๆรวมยกย่องให้กำลังใจคนทำความดี เป็นเงินจำนวน200บาท(สองร้อยบาทถ้วน)

จากการทำความดีโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนในครั้งนี้ นายแพทย์ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ได้มอบเงินจำนวน1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรในการทำความดีในครั้งนี้   ในการอบรมโครงการพัฒนาศาสนสถานอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก  /นายแพทย์พรประสิทธิ์  จันทระ รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / นางจุรี  ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก  พร้อมผู้นำศาสนา  ผู้แทนจากวัดชุมชนที่เข้ารับการอบรม ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดี  ชื่นชม  ในความเป็นคนที่มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ควรแก่การยกย่อง และยังได้ปฏิบัติตามค่านิยมMOPH ของกระทรวงสาธารณสุข M=Mastery เป็นนายตนเอง สามารถควบคุมตนเอง ทำในสิ่งดีงามเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ขององค์กรต่อไป