เจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลก "ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ปวงข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่รพ.สุไหงโก-ลกขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอน้อมกราบแทบฝ่าธุลีพระบาทถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ