ประกาศ การสืบราคายาจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมกันจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อร่วมกัน บริษัท/ห้าง/ร้าน ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม
1.หนังสือเอกสารสืบราคาปี 2560-2561
2.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายาปี 2560-2561  :