ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


         ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ร่วมระดับจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2559 -2560 ดังรายการต่อไปนี้


รายละเอียด : [รายละเอียด… ]


หมายเหตุ :*กรุณาส่งใบเสนอราคาและตัวอย่างตามที่ระบุ มาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The health care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.