ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]


    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 10 พฤษภาคม 2559 ] ถึง : [ 16 พฤษภาคม 2559 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness story. The soundness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.