สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศ สัปดาห์ที่ 3 ปี 2559


                                 สัปดาห์ที่ 3 ปี 2559 สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศมีดังนี้
1.Zika virus disease
        ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – 17 มกราคม 2559 มีรายงาน local transmission ของ Zika virusใน 18 ประเทศและterritories ในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งได้แก่ ประเทศBrazil Barbados Colombia Ecuador El Salvador French Guiana Guatemala Guyana Haiti Honduras Martinique Mexico Panama Paraguay Puerto Rico Saint Martin Suriname และ Venezuela โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559มีรายงานจากประเทศและ territoriesใหม่ 14 แห่ง
        วันที่ 21 มกราคม 2559 ประเทศMexico declares ‘epidemiological emergency’ over Zika The Secretariat of Health ประกาศepidemiological emergency over the Zika virusเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมสรรพกำลังในการส่งเสริมและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส นอกจากนั้นในnews conference Subsecretary of Prevention and Health Promotion Pablo Kuri กล่าวว่าแม้ประเทศจะมีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพียง 15 รายแต่ประเทศกำลังเผชิญหน้ากับthis new threat to public health จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified druggist straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The soundness care occupational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.