มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Fun RUn ปี58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำกิจกกรมส่งเสริมสุข เดิน-วิ่ง funrun ปี2558
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้

  • เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
  • เพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
  • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก
  • เพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม

[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness history. The soundness care vocational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.