โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยกลุ่มงานศูนย์คุณภาพ จัดโครงการประกวดผลงานคุณภาพ ทั้งประกวดผลงาน CQI ผลงงานนวัตกรรม ผลงงานวิจัย R2R และเรื่องเล่า ณ ห้องประชุมพรุประกาย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about heartiness may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.