โครงการอบรมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


11_thum


เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการอบรม เรื่องความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม พรุประกาย โดยมีวัตถุประสงค์เเละมุ่งเน้นให้มีการ ตระหนักและปฏิบัติตาม นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้วางไว้


[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.