นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประจำตำบลในเครือข่ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำงาน

[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness history. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.