ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) บริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอสุไหงโกลก


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) เพื่อร่วมบริจาคเเละให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียนเทศบาล 1,3 และ 4

[ดูรูปภาพอื่นๆ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The heartiness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.