วิธีสร้างความสุข…เริ่มได้ด้วยตัวของเรา


วิธีสร้างความสุข…… เริ่มได้ที่ตัวเรา

 • 1. อดีตให้ผ่านไป จดจำสิ่งดีๆ
 • 2. ยิ้มสู้และหัวเราะได้ทุกสถานการณ์
 • 3. มองปัญหาให้เป็นเรื่องเล็ก
 • 4. อย่ารับฟังเรื่องทุกข์ จากคนอื่นมากเกินไป
 • 5. จัดห้องให้น่าอยู่ รักษาความสะอาด
 • 6. นั่งสมาธิบ้าง
 • 7. ออกไปหาเพื่อนสนิท
 • 8. อย่าคิดมาก
 • 9. อย่าคิดไปเอง
 • 10. ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
 • 11. ลองมองแนวคิดแง่มุมอื่นบ้าง
 • 12. มองหาอะไรใหม่ๆ
 • 13. รู้จักพอเพียงในทุกๆอย่าง
 • 14. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
 • 15. ปล่อยวาง
 • 16. ทำในสิ่งที่ชอบ
 • 17. นอนให้พอ ตื่นเช้า ชมบรรยากาศ
 • 18. คิดบวก
 • 19. ทำบุญ
 • 20. มองว่าทุกอย่างแก้ไขได้
 • 21. รักตัวเองให้เป็น
 • 22. พักและหยุด อยู่กับตัวเอง