ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์         ด้วยทางจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
         ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทัพยากรบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 21-25 กรกรฏาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ…
[อ่านรายละเอียดต่อ…]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.