ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก